Stål till Garpenbergs gruva

Verksamheten i Garpenbergs gruva, som drivs av Boliden, går för högtryck.
Det var bidragit till att Boliden kontaktat BSM för att beställa bärande konstruktioner, plattformar och trappor till byggandet av en ny Paste-anläggning i Garpenberg.
Det är en anläggning som tillverkar en betongliknande pasta för att användas till att fylla upp de tomrum som skapas i berget i samband med malmbrytningen.
Nu ska det alltså byggas en till sådan anläggning vid Garpenbergs gruva, med BSM som leverantör.