BSM renoverar bro vid Essingeleden

 

BSM får nyckelroll när bro renoveras i Stockholm BSM från Borlänge får en nyckelroll när en av broarna vid Essingeleden i Stockholm renoveras under sommarhalvåret. Projektet kommer att väcka stor uppmärksamhet eftersom arbetena utförs på en av huvudstadens mest trafikerade länkar. Lagren vid brofästena ska bytas ut och det är i samband med de olika brolyften som projektet får nytta av BSMs kunskap. Under själva renoveringen ska bron ligga på specialstöd, som tillverkats i BSMs verkstad i Borlänge. – Vi kommer att både tillverka och montera specialstöden, säger Björn Kjellberg, produktionschef på BSM.

BSM har fått uppdraget av E-schakt, som i sin tur är uppdragstagare åt Trafikverket. Arbetet utförs enligt standarden EN 1090 och i utförandeklass 4, vilket innebär att uppdraget anses vara extra viktigt för infrastrukturen i samhället. – Det är inte många företag som har den kunskap och de resurser som krävs för att kunna utföra ett arbete på Klass 4-nivå. Det har BSM och det är vi stolta över, säger Björn Kjellberg. Det var i samband med reparationen av den skadade Södertäljebron, vilken blev en riksnyhet förra sommaren, som det blev allmänt känt inom branschen att BSM har de nödvändiga kunskaperna inom det här området. Då var BSMs insats viktig för att det arbetet skulle få ett bra slut.

– Vårt arbete med Södertäljebron har nog varit en starkt bidragande orsak till att vi nu fått det här uppdraget. Det känns både roligt och hedrande, menar Björn Kjellberg. I början av mars inledde BSM arbetet med att bygga stöden. Från mitten av april till september ska det sedan ske flera lyft av bron där det blir aktuellt att montera stöden.

 

           Den stora bron längs Essingeleden ska lyftas och renoveras. Här får BSM från Borlänge en viktig roll.